Виробництво
Спираючись на багаторічний досвід роботи у сфері виробництва і торгівлі сільськогосподарською продукцією, у співпраці з одним зі світових лідерів в області виробництва обладнання для переробки сої, американською фірмою «Інста-Про», компанія «Тегра Україна ЛТД.» з гордістю представляє соєву макуху, що вироблена за унікальною технологією НТST. 

На відміну від традиційного методу LTLT (довготривала термічна обробка при низькій температурі: 20-30 ХВИЛИН при температурі 110-130 С), боби попередньо не обсмажуються, а пресуються і нагріваються за рахунок тертя в екструдерах за методом НТST (короткострокова термічна обробка при високій температурі: біля 30 СЕКУНД при температурі 150-170 С).

При обробці високою температурою протягом короткого часу, білок не денатурується, а залишається в доступній для засвоєння птицею та сільськогосподарськими тваринами формі, що дозволяє отримувати більший приріст при годуванні. При цьому зберігаються амінокислоти, які містяться в сої, що дозволяє знизити собівартість кормів за рахунок зменшення вводу синтетичних амінокислот.
Ступінь засвоюваності протеїну в соєвій макусі розглянута на прикладі порівняльного аналізу продукції, що виготовлена на заводі ДП «Тегра Україна ЛТД.» і аналогічних продуктів провідних виробників України. Результати проведеного порівняння показані в поданій нижче таблиці:

Назва продукту
Номінальний сирий протеїн, % Розчинний протеїн, %
Соєва макуха виробництва
ДП «Тегра Україна ЛТД»
40,2% 82,0%
Виробник 1 42,3% 74,0%
Виробник 2 40,1% 76,2%
Виробник 3 42,7% 77,3%
Виробник 4 41,1% 78,0%

Як видно з таблиці, однаковий номінальний рівень протеїну в різних продуктах на практиці показує різний результат по приросту (несучості, надоях і т.д.), а саме, макуха, вироблена за технологією НТST ДП «Тегра Україна ЛТД.» буде більш ефективною Це дозволить знизити затрати і підвищити продуктивність стада.
Ступінь засвоюваності амінокислот в продуктах переробки соєвих бобів може розрізнятися в залежності від методу їх термічної обробки:

Спосіб термічної обробки
 % засвоюваності амінокислот (метіонін, лізин, метіонін+цистин, треонін)
Автоклавна обробка  93,1
Екструзія Інста-Про з високим ступенем руйнування жорстких клітинних структур соєвих бобів (макуха ДП «Тегра Україна ЛТД.»)   92,5
 Тостування  91,4
 Мікронізація  90,4
Мікронізація (після додавання води)  87,9
Екструзія з низьким ступенем руйнування жорстких клітинних структур соєвих бобів (макуха інших виробників України)  85,6
 Розкатка  84,5

Спираючись на вищеподані результати досліджень можна стверджувати, що соєва макуха, вироблена компанією «Тегра Україна ЛТД.» за технологією НТST є найбільш вигідним вирішенням проблеми забезпечення високих показників енергетичної насиченості корму при відносно низькій вартості білкових компонентів і забезпечує кращі показники при годуванні корму сільськогосподарським тваринам.

 
 
secretary@thegra.kiev.ua
+38 044 569-12-22